หนองบัวลำภู – รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดถ้ำกลองเพล

รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดถ้ำกลองเพล และบริเวณใกล้เคียง ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รับการเสด็จของในหลวง และ พระราชินีฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณถนนทางเข้าวัดถ้ำกลองเพล และภายในโรงเรียนร่มเกล้า ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนทัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่ของส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วม 10 กว่าหน่วยงาน อาทิ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประชาชนจิตอาสาตำบลโนนทัน บูรณาการร่วมกันในการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดถ้ำกลองเพล ถนนทางเข้า และทำความสะอาดภายในโรงเรียนร่มเกล้า ผูกผ้าระบายตามรั้ว ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณต่างๆ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย”เจดีย์อัฐบริหารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช”พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 17.00 น.วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติไทย และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี และความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม และในโอกาสนี้จึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู และใกล้เคียงเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู