ศรีสะเกษ – นอภ.ขุนหาญ เปิดศูนย์การฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก รุ่นที่ 1

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัดป่าประชาสามัคคี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี และประธานศูนย์การฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก พร้อมด้วย นางเนตรนภา สาระวรรณ ผอ.โรงเรียนพยุห์วิทยา อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจำนวนกว่า 300 คน


พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวทางวัดโดยคณะสงฆ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. นี้ โดยมีหัวข้อฝึกอบรมในเรื่องกฎระเบียบ มารยาทชาวพุทธ การกราบด้วยสติ ฝึกสมาธิแผ่เมตตาให้พ่อแม่และผู้มีพระคุณ นั่งสมาธิฝึกจิต สวดมนต์ทำวัตร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญทานบารมี ปฏิบัติธรรม สวดมนต์บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นั่งสมาธิฝึกจิตให้มีพลัง ฟังบรรยายธรรม เรื่อง “ความสำเร็จของการเล่าเรียน” ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม และกิจกรรมถวายผ้าป่ากิเลส


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ได้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งใจเล่าเรียนดีขึ้น เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูและพ่อแม่ต่อไป จึงขอเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ที่สนใจส่งเด็กนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่วัดป่าประชาสามัคคี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08-1938-3586 .


พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน