หนองบัวลำภู – สุดยอด 2 ขุนพลใหม่ฝ่ายปกครอง เข้ารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ เพื่อเชิดชูเกียรติให้ผู้ทำความดีแก่ประเทศชาติ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม


ทั้งนี้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อันเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ทำคุฯประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม


ในการนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบเครื่องหมาย ” รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับ 2 นายอำเภอใหม่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ ใจยศ จากป้องกันจังหวัดอุดรธานี ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอนากลาง และนายธนายุทธ ใยแก้ว จากจ่าจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับการแต่งตั้งเป็น นายอำเภอนาวัง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในครั้งนี้

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts