ศรีสะเกษ – นอภ.กันทรลักษ์ ปล่อยขบวนรณรงค์ถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ลดเจ็บ-ตาย

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณถนนหน้า สภ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น อำเภอกันทรลักษ์ พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยมี นายสรวีย์ ศิริมา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอกันทรลักษ์ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ ผู้แทน Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันทรลักษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายสุกิจ กล่าวว่า ตามที่นโยบายรัฐบาลกำหนดให้ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศให้เป็นวาระจังหวัดศรีสะเกษ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นจริงจัง และต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการ 365 ศรีสะเกษ ลดเจ็บ ลดตายขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

ซึ่งอำเภอกันทรลักษ์ มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านคนเป็นหลัก และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ คือ เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดจากการขับขี่จักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้นคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกันทรลักษ์ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติการ 365 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตาย ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น จำนวน 2 เส้นทาง คือถนนอนันตภักดี ตลอดเส้นทาง เป็นถนนขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น และถนนดำรงสถิต ตลอดเส้นทาง เป็น ถนนขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนในอำเภอกันทรลักษ์ อย่างเต็มที่.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts