กาฬสินธุ์ – ทำบุญใหญ่วันวิสาขบูชา สรงน้ำขอพรพระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์คึกคัก

 


พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ปักเขตวิสุงคามสีมา สืบทอดบวรพระพุทธศาสนา และสรงน้ำ ขอพร พระพุทธไสยาสน์ภูปอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สร้างในสมัยทวาราวดีอายุกว่า 1,500 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชาสากลโลก


เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาสากลโลก โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยทาน อาหารแห้ง และบริจาคปัจจัย สมทบทุนสร้างเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ และต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา จากนั้น คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา บริเวณรอบเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อประกาศแนวเขตสำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาประจำชาติไทย


ขณะที่บรรยากาศการทำบุญที่วัดอินทรประทานพร ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม เป็นประธานจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ภูปอ โดยมีนายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ นายประครอง สุไผ่โพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ นายประมวล ศรีดาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ และคณะกรรมการดำเนินงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักท่องเที่ยว ประชาชน ร่วมงานอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19


โดยนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ภูปอเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนใน ต.ภูปอ ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ เพื่อเสริมความสิริมงคล สืบทอดบวรพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาสากลโลก นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม กำหนดจัด 2 วันระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการขนน้ำขึ้นภู รำบวงสรวง ถวายต้นดอกเงิน สรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ และเวียนเทียนรอบอุโบสถ


ทั้งนี้ พระพุทธไสยาสน์ภูปอ หรือพุทธสถานภูปอ วัดอินทรประทานพร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง สร้างในสมัยทวาราวดีอายุกว่า 1,500 ปี องค์แรกสลักอยู่ผนังหินใต้เพิงผาเชิงเขา สูงจากพื้นดินราบ ประมาณ 5 เมตร องค์ที่สองอยู่บนผนังหินใต้เพิงผา เกือบถึงยอดเขาสูงจากพื้นดินด้านล่างประมาณ 80 เมตร มีบันไดทางขึ้นกว่า 400 ขั้น มีที่พักเป็นระยะๆ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะตลอดปี