ขอนแก่น(ชมคลิป)เทียนพรรษาพระราชทานฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

       ที่วัดธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์  จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดช่วงเวลาที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา 3 เดือน สร้างความปราบปลื้มปิติยินดีให้กับพสกนิกรชาวขอนแก่นอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปี ที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์