มหาสารคาม-พุทธศาสนิกชนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งทำบุญตักบาตรเทโว ที่สะพานไม้เกาะเกิ้งเนื่องในวันออกพรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งทำบุญตักบาตรเทโว ที่สะพานไม้เกาะเกิ้งเนื่องในวันออกพรรษา ปี 2563
วันที่ 3ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น .ที่สะพานอนุสรณ์มหาสารคาม 150 ปี วัดป่าอศิราวาสเกาะเกิ้ง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามต่างพาครอบครัวบุตรหลานเดินทางมาร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะบนสะพานไม้ข้ามแม่น้ำชี หรือสะพานไม้เกาะเกิ้ง เนื่องในเทศกาลออกพรรษา
โดยมีพระอาจารย์กมล อัตตทโม เจ้าอาวาสวัดป่าอศิราวาสเกาะเกิ้ง นำพระสงฆ์ออกมารับบิณฑบาตจากชาวบ้าน พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
ทั้งนี้ วันออกพรรษาจะมีการทำบุญที่ถือเป็นประเพณีนิยมที่ทำต่อเนื่องมายาวนาน นั่นคือการ “ตักบาตรเทโว” หรือเรียกชื่อเต็มตามคำพระว่า “เทโวโรหณะ” ซึ่งแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก โดยตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนนั้นถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสนคร หลังจากทรงเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา มีพุทธศาสนิกชนไปเข้าเฝ้าฯ เพื่อทำบุญตักบาตรกันเนืองแน่น
สำหรับสะพานวัดป่าเกาะเกิ้งเป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ชาวบ้านที่จะมาทำบุญที่วัดป่าเกาะเกิ้งสามารถเดินทางไปวัดได้สะดวก มีความยาวประมาณ 145 เมตร เดิมชาวบ้านจะข้ามด้วยเรือ ซึ่งไม่สะดวกและอันตราย พระในวัดจึงได้ร่วมกับชาวบ้าน นิสิตนักศึกษา และมูลนิธิต่างๆ ช่วยกันสร้างสะพานไม้ข้ามเกาะเกิ้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปทำบุญ