เลย (ชมคลิป) เชียงคานจัดงาน “มะม่วงเชียงคาน”ส่งเสริมฟื้นฟู เพิ่มรายได้เกษตรกร

 


ที่ลานวัฒนธรรมวัดท่าคกตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยธวัชเนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงเชียงคานประจำปี 2565 มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวเชียงคาน และนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก


นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคานกล่าวว่า อำเภอเชียงคานเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่สวยงาม ทั้งแก่งคุดคู้ พระพุทธบาทภูควายเงิน ภูทอกทะเลหมอกเชียงคาน จุดชมวิวสกายวอล์ค บ้านท่าดีหมี ซึ่งตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว เส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว มีแม่น้ำโขง ลำน้ำเหืองเป็นเส้นกั้นเขตแดน มีการละเล่นประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าวห มู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำบ้านนาปาหนาด และถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นแหล่ง ช้อปปิ้ง จับจ่ายใช้สอยเยี่ยมชมบ้านไม้เก่า วัดวาอาราม วิถีชีวิต ชาวเชียงคาน ทิวทัศน์ตามริมแม่น้ำโขงและการตักบาตรข้าวเหนียวในตอนเช้า


นอกจากนี้ อำเภอเชียงคาน ยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ หลากหลายชนิด ทั้งทุเรียน ฝรั่งกล้วย พุทรา และ มะม่วง โดยเฉพาะมะม่วงจาก ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน มีเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงจำนวน 27,758 ไร่มะม่วงเขียวเสวย 12,390 ไร่มะม่วง โชคอนันต์ 4,781 เขียวเสวย 3,090 น้ำดอกไม้สีทอง 3,805 ไร่ และมะม่วงสามรส 3,697 ไร่


การจัดงานมะม่วงอยู่ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว พ่อค้า ผู้ประกอบการ ว่าพื้นที่อำเภอเชียงคานเป็นแหล่งผลิตมะม่วงมากมายหลายสายพันธุ์ ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นการบริโภคมะม่วงในพื้นที่ และเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อค้าขายผลิตภัณฑ์มะม่วงระหว่างเกษตรกรและพ่อค้า


โดยการจัดงานมะม่วงในครั้งนี้มีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง ทั้งผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ การแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง การแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลา การประกวดมะม่วงพันธุ์ดี พาข้าวจากผลิตภัณฑ์มะม่วง การออกบูธสาธิต กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยได้รับความร่วมมือทำกิจกรรมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเป็นอย่างดี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /