(ชมคลิป) ผวจ.เลยต้อนรับชวน หลีกภัยมอบหน้ากากอนามัยและนมผงให้ชาวภูกระดึง

 


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขานกเค้าอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย นายชัยธวัชเนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาต้อนรับ ท่านชวน หลีกภัยประธานรัฐสภาและคณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ข้าราชการ พนักงาน สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับ


นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ขอขอบคุณท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานมูนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมที่กรุณาให้เกียรติมามอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเด็กจำนวน 2000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็กแก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เพื่อมอบให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นตัวแทนส่งมอบไปยังกลุ่มกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไปของจังหวัดเลย


นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยังกล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย มีผู้ป่วยสะสมณวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จำนวน 16,261 ราย หายแล้ว 12, 252 ราย กำลังรักษา 3,928 ราย เสียชีวิตสะสม 81 รายประชากรจังหวัดเลย มีทั้งสิ้น 638,732 คน โดยมีผู้สูงอายุจำนวน 122,685 คนและคนพิการจำนวน 29,704 ราย จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 993,639 โดสฉีดไปแล้วแปด 986,680 ยอดคงเหลือวัคซีน 6,959 โดส และมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งระหว่างที่รอการฉีดวัคซีนนี้ มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำคัญคือ การสวมหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019


หลังเสร็รภารกิจ ท่านชวน และคณะได้เดินต่อไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมอบสิ่งของชืนเดียวกับทีมอำเภอภูกระดึง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย