ขอนแก่น-คกก.หมู่บ้านเมืองประชาและอาสาสมัคร ฝึกอบรมการป้องกันและรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน

 

เมื่อไม่นานนี้ นายพิเชฏฐ์ ศรมีมูลผา ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชา หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านและอาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน จัดการฝึกอบรมความรู้และฝึกทักษะการป้องกันและรักษาความสงบภายในมู่บ้าน


โดยมี ร.ต.อ.ธานนินทร์ บุตรคำภา รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น และ ร.ต.ต.ชัยรัตน์ สาชิน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งนี้ ร.ต.อ.ธานนินทร์ บุตรคำภา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการสอดส่องเฝ้าระวังเหตุการกระทำความผิดภายในหมู่บ้านของตนเอง มีการฝึกทักษะในการทำหน้าที่อาสาสมัครรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน รวมทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันและระงับเหตุในหมู่บ้านอีกด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน