อุบลราชธานี – สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประชาชนแห่ร่วมอย่างเนืองแน่น


สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป อุบลราชธานี จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ประชาชนแห่ร่วมงานอย่างเนืองแน่น ที่ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป พ้งไล้จับฉิกเซียวเกาะ17 ได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมี พันเอก โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ร่วมด้วย นาย ฌานวิทย์ ตันติสกล ประธานกรรมการสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ,คณะกรรมการ ,นายทหารสัญญาบัตร ,ผู้สนับสนุน ได้ร่วมกัน แจกข้าวสาร อาหารแห่ง ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งได้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศมารับของแจกกว่า 3 พันคน
งานประเพณีทิ้งกระจาด ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยจะจัดในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน งานประเพณีทิ้งกระจาดตามความเชื่อของชาวจีนถือเป็นการทำบุญ ทำทานให้แกวิญญาณไร้ญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ หรืออีกนัยหนึ่งงานประเพณีทิ้งกระจาด คือ การทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ร่วมไปกับการแจกทานให้ผู้ยากไร้ เนื่องจากงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานบุญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทางสมาคมพุทธศาสตร์ประทีปจึงได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
อีกทั้ง ยังได้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่ แด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และสัมภเวสีไร้ญาติทั้งหลาย เชื่อกันว่า ในเดือนเจ็ดนี้ เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติ ได้มาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยมลูกหลาน (สำหรับพวกที่มี) และเพื่อขอส่วนบุญ (สำหรับพวกที่ไร้ญาติ) โดยในปีนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมข้าวสาร อาหารแห่ง ยาสามัญประจำบ้าน รวมกว่า 3,800 ชุด