ผวจ.อุบลฯสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีป้าสว่าง สายคำพา ร้องขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดิน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายภักพงษ์ ขุราษี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเขมราฐ ได้ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณี นางสว่าง สายคำพา และนายวิชาญ สายคำพา ขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 628 เล่ม 7 ก. หน้า 28 เลขที่ดิน 12 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือได้แก่ 1. แนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการคัดถ่ายคำพิพากษาและรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อยื่นคำขอเพิกถอนการออกโฉนดของจำเลยที่ 1 ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ เพื่อให้สำนักงานที่ดินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2. ให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาโดยประกาศให้ผู้ที่ทำประโยชน์ปลูกมันสำปะหลังในที่ดินพิพาท 7 ไร่ แสดงสิทธิการครอบครองที่ดินดังกล่าวว่าอาศัยสิทธิใดในการครอบครอง หากไม่สามารถแสดงสิทธิได้ จะได้ดำเนินการขับไล่ต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากคำพิพากษาได้พิพากษาในปี 2555 ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาขอให้บังคับคดีจึงเน้นย้ำผู้ร้องให้รีบดำเนินการก่อนพ้นระยะเวลา 10 ปี 3. เนื่องจากนายอนิรุต สายคำพาซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในคดีกับผู้ร้องถึงแก่ความตายและยังไม่มีผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการต่อไปได้นั้น จึงแนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี (อัยการคุ้มครองสิทธิ) เพื่อตั้งผู้จัดการมรดก 4. กรณีที่ดินส่วนที่เหลือที่ผู้ร้องไม่ได้ครอบครองเนื่องจากมีบุคคลอื่นแย่งการครอบครอง ได้แนะนำให้ขอคัดคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 2-6 ว่านายอนิรุตฯ เคยยื่นฟ้องเป็นคดีต่างหากอีกหรือไม่ หากมีจะได้ให้คำแนะนำข้อกฎหมายต่อไป ทีมข่าว : อุบลราชธานี รายงาน