อุบลฯ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าใหญ่องค์ดำและซุ้มประตูชัยมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน

( 11 เม.ย.65) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพวิมลมังคลาราม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระเจ้าใหญ่องค์ดำ และซุ้มประตูชัยมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ณ มณฑลพิธี วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ โปรดให้มีดำริ สร้างวิหาร เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่องค์ดำ ซึ่งอัญเชิญมาจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย และสร้างซุ้มประตูชัยมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์ดำ นอกจากนี้พระวิหารที่สร้างขึ้นยังใช้เป็นสถานที่ประชุมของพระภิกษุ เพื่อบำเพ็ญสมถวิปัสนากรรมฐาน และใช้จัดกิจกรรม สร้างประโยชน์ ในการทะนุบำรุง แก่พระศาสนา อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี