หนองคาย – ทส.จ.หนองคายและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อลดผลกระทบไฟป่าลุกลาม หมอกควัน และฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้ง

 


เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65 ที่ โครงการพัฒนาฟื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์จังหวัดหนองคายปลอดไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดหนองคาย และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าว-แก้งไก่ อำเภอโพธิ์ตาก อ.ศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นป่าที่สำคัญและป่าผืนสุดท้ายและของจังหวัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะลุกลาม โดยเฉพาะค่า PM 2.5

ด้าน นายวิวัฒน์ ศรีธนบุตร ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ทุกปีมักมีปัญหาการเผาป่าล่าสัตว์ และหาของป่า การเผาเพื่อการกำจัดวัชพืชในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จนทำให้เกิดไฟป่าลุกลาม และมักมีปัญหาลุกลามหนักทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กปลิวข้ามเข้ามายังฝั่งไทย ดังนั้น จึงต้องระดมหลายฝ่ายร่วมกันป้องกัน รณรงค์ให้ประชาชนหยุดเผาตอซังข้าว หันมาปลูกปอเทืองแทนการเผา เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-อภิชาติ –จังหวัดหนองคาย