หนองคาย- สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบโค-กระบือ ให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่เป็นเกษตรกรจำนวน 5 ครอบครัว

 


เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65 ที่ เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน มอบโค – กระบือให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่เป็นเกษตรกรและครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว ด้วย สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้จัดพิธีมอบโค – กระบือ ให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่เป็นเกษตรกรและครอบครัว ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดและครอบครัวสามารถประกอบอาชีพในภูมิลำเนาของตนเองได้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้เงื่อนไขห้ามนำไปฆ่าหรือขาย ส่วนลูกสามารถนำไปขายเฉพาะเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์เท่านั้น ซึ่งสมาคมฯ จะมีผู้ตรวจการลงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมทุกๆ ไตรมาส และเมื่อโค-กระบือของสมาชิกที่นำไปเลี้ยงตกลูก ก็ให้สมาชิกส่งแม่พันธุ์คืนโครงการ หลังจากที่ลูกของแม่พันธุ์มีอายุครบ 1 ปี เพื่อส่งต่อแม่พันธุ์ให้กับสมาชิกรายอื่นต่อไป ซึ่งโค-กระบือ ที่ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย นำมามอบนั้นเป็นโค –กระบือที่ไถ่ชีวิตออกมาจากโรงฆ่าสัตว์

ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-ปวีณา-จังหวัดหนองคาย