อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรม ชป.หมอเดินเท้า ในพื้นที่ อ.บ้านผือ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้า โดยการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน, ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ฯ พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ โดยได้เข้าตรวจสุขภาพในเบื้องต้น

และแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามอาการ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกองทัพบกที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส” จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้า เข้าให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ผู้นำชุมชน, ผู้ป่วย ,ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13