ขอนแก่น (ชมคลิป) เร่งคืนพื้นที่จุดขยายผิวจราจรถนนมิตรภาพรับเดินทางช่วงสงกรานต์

จังหวัดขอนแก่น คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2565 ให้ทุกคนกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 พร้อมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเร่งคืนผิวจราจร หลังมีการก่อสร้างขยายช่องจราจรถนนมิตรภาพภายในวันที่ 11 เม.ย. 65 นี้

              8 เม.ย. 2565 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงแผนรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565  ว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ทุกหน่วยปรับภูมิทัศน์ อำนวยความสะดวกด้านจราจรให้พร้อม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบังคับยานพาหนะ และสิ่งที่จะทำให้การจราจรไม่สะดวก พร้อมทั้งสถาบันการอาชีวะศึกษาในพื้นที่ ได้จัดตั้งจุดให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  และจะมีการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ 26 อำเภอ ซึ่งเป็นจุดตรวจหลัก 74 จุด ด่านชุมชน 2,331 ด่าน ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คน ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนรับฟังคำแนะนำและความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน โดยขณะนี้ได้เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 3 เมษายน และในช่วงระหว่างดำเนินการคือในช่วงวันที่ 14 – 24 เมษายน จะเป็นช่วงที่ประชาชนจะเริ่มเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จึงจะต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

              

             ในขณะที่การขยายผิวการจราจร จะเร่งคืนพื้นที่ผิวการจราจรเป็นการชั่วคราว จังหวัดได้มีข้อสั่งการเพื่อรองรับเทศกาลนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เป็นต้นไป และต้องมีป้ายเตือนเพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนได้เห็นชัดเจน มีการปรับปรุงซ่อมไฟแสงสว่างบนผิวจราจร และเร่งรัดการเปิดให้เต็มที่ กำจัดสิ่งที่อาจจะบดบังทัศนวิสัย เช่น กิ่งไม้ใบหญ้าที่จะรุกล้ำเข้ามาในเส้นทาง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องมีวินัยด้านการจราจร งดการใช้ความเร็วสูง โดยเป้าหมายคือประชาชน จะสามารถกลับมาเยี่ยมบุพการีด้วยความปลอดภัย.