มุกดาหาร- ยอดการนำเข้า ส่งออก สินค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


ศุลกากรมุกดาหารชี้ภาพรวมสินค้านำเข้า – ส่งออก ระหว่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าลดลง เนื่องจากการปิดด่านชายแดน จากนโยบายการควบคุมการติดเชื้อของโรคโควิด-19 สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย การค้าชายแดนและผ่านแดนก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ


เมื่อวันที่ 26 มันาคม 2565 นายปิติณัช ศรีธรา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) มีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น นับจากปี 2562 ก่อนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีมูลค่ารวม 222,729 ล้านบาท ปี 2563 ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 มีมูลค่า รวม 254,978 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และปี 2564 มีมูลค่ารวม 358,412 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนการระบาดขยายตัวหรือมีมูลค่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38 ส่วนปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีมูลค่ารวม 32,816 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง


ส่วนด้านการนำเข้า – ส่งออกสินค้าออกที่ด่านมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างไร โดยสินค้าส่งออกผ่านด่านมุกดาหาร ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุกรมีชีวิตและเครื่องดื่ม เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้า เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์ โทรคมนาคม เครื่องประมวลผล หน่วยเก็บความจำ ส่วนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดมุกดาหารมีผู้ประกอบการที่ส่งออก ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา น้ำตาล ไม้สัก ไม้ยูคา และโคมีชีวิต


ในการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ทั้งด่านประเพณีสำหรับขนส่งสินค้าและด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) ในวันที่ 1 เมษายน 2565 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการประชุมหารือและกำหนดมาตรการที่ชัดเจน ทั้งการขนส่งสินค้าและการเดินทางของนักท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดมุกดาหารจะกำหนดให้อยู่ในพื้นที่ได้ไม่เกิน 3 วัน ส่วนการเข้าพักโรงแรมต้องเข้าโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA EXTRA PLUS และจะมีการตรวจตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่วนการขนส่งสินค้าทางเรือ กำหนดวันละ 2 รอบ ในเวลา 09.00 น และเวลา 13.30 น.


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร