ทั่วไทย – กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั่วไทย ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Groundwater.Challenge@gmail.com 
โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 คลิปสุดท้าย วันที่ 15 กรกฏาคม 2565
โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้เป็นเจ้าของเรื่องและคลิปประกวดที่ทีมงานเป็นผู้ผลิตให้เพื่อเผยแพร่
และเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย