(ชมคลิป)บึงกาฬ “อนุทิน” เดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ ปั้นเขตสุขภาพที่ 8 สู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง เน้นเป็น Medical Hub 4 ด้าน ได้แก่ บริการสุขภาพ, ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, บริการวิชาการและงานวิจัย และบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
วันนี้ (23 มีนาคม 2565) ที่ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชนจำนวนมากร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ โดยมีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยากัญชารักษาโรคต่างๆ รวมถึงเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อการเข้าถึงยากัญชาของประชาชน ซึ่งพบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชามากขึ้น มีความปลอดภัยสูง และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีการลงนามปลดพืชกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำกัญชามาใช้ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น และต่อยอดเศรษฐกิจของครอบครัวได้ โดยจะมีผล 120 วันหลังประกาศใช้ จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำส่วนที่เป็นประโยชน์ กิ่ง ก้าน ราก ใบและช่อดอก มาใช้เป็นยาสมุนไพร ประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงต่อยอดธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า
สำหรับเขตสุขภาพที่ 8 มีความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเป็น Medical Hub 4 ด้าน คือ Medical Service Hub ศูนย์กลางบริการสุขภาพ บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แพทย์ไทยและแผนปัจจุบัน, Product Hub ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนการปลูก ผลิต แปรรูป พัฒนาอย่างครบวงจร จัดตั้งธนาคารต้นกล้ากัญชา สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กัญชา และพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน WHO-GMP 4 แห่ง, Academic Hub ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย ร่วมมือกับสถาบันกัญชาทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาพัฒนาศูนย์การวิจัยลุ่มน้ำโขง และ Wellness hub ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่วมมือเครือข่ายจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกว่า 25 เส้นทาง เรียนรู้กัญชา กัญชง สมุนไพร เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาริมฝั่งโขง สร้างสรรค์กัญชาศิลปะบำบัด จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ และหลักสูตรกัญชา สมุนไพรในอาหาร-เครื่องดื่มเป็นยา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยกัญชาเสรีทางการแพทย์ต่อไป
นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เป็นเขตสุขภาพที่มีจังหวัดอยู่ในประวัติศาสตร์กัญชามายาวนาน มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรเป็นอย่างดี พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทางร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเชื่อมโยงแหล่งปลูกและผลิตกัญชา กัญชง กับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อาทิ บึงโขงหลง หินสามวาฬ ถ้ำนาคา เป็นต้น
โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวกัญชา เริงร่าริมโขง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย/แผนปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง บริการนวดน้ำมันกัญชา ผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม การปรุงเมนูเด็ดจากกัญชาโดยเชฟชื่อดัง เป็นต้น