จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย นอกพื้นที่ 1 รายในพื้นที่ 4 รายแนวโน้มลดลง


วันที่ 4 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 4 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 42+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,700 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 90 ราย หายป่วยแล้ว 4,563 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 508 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 9 ราย มึอำเภอวังสะพุง 3 ราย ลอำเภอท่าลี่ 6 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 1 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 4 ราย
Cluster หมู่ 8 บ้านหนองมะผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จำนวน 3 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 66 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 19 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 5 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 303 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,240 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 397,059 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 346,093 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย