บึงกาฬ – ร.13 พัน.3 มอบจักรยาน “ Army Bike สานฝันปันสุข ” และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบจักรยานฯ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุระกันดาร ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลานิล ให้กับโรงเรียนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ , โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่หน่วยรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว สามารถใช้เป็นยาพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียน และช่วยลดความเสี่ยงจากการนั่งรถประจำทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จากการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ มอบจักรยานตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลานิลในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์ , ผู้ปกครอง และน้องๆเด็กนักเรียนมีความรู้สึกปลาบปลื้ม และมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ที่หน่วยทหารได้เข้ามาจัดกิจกรรมมอบจักรยานฯ และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลานิลให้กับโรงเรียนฯในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13