ผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำทุกหมู่เหล่าถวายเครื่องราชสักการะแด่ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำทุกหมู่เหล่าถวายเครื่องราชสักการะแด่ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมี นายสำรวย เกษกุล พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพิธี
สำหรับวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อช่างฝีมือแรงงานไทย โดยเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกำหนดวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างต่อแรงงานไทยทุกคน
และในโอกาสการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review) ของ นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการ เขต 14 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 2 มี.ค. 65 พร้อมด้วย นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และอีก 58 หน่วยงาน รวม 96 คน ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน