ศรีสะเกษ – “หลวงพ่อจรัญ” นำศิษยานุศิษย์จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี-สร้างความสามัคคีในชุมชน


เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ เจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม นำศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 โดยมี พระครูสิริบุญกิจ เจ้าคณะอำเภอศิลาลาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมพิธี โอกาสนี้ พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ ยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษามูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อ.ศิลาลาด จำนวน 5 แห่ง อีกด้วย
พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ กล่าวว่า บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลานนั้น เป็นบุญประเพณีของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ตามประเพณีที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณ ของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน ดังนั้นเมื่อทำนาเสร็จได้ข้าวเปลือก ก็จะนิยมนำมาทำบุญถวายวัด หรือทำบุญเป็นสาธารณกุศล จึงเกิดเป็นประเพณีสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อนำไปก่อสร้างหรือบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนา มีการทำพิธีพราหมณ์ บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี สำหรับบุญกุ้มข้าวใหญ่นี้ชาวบ้านปฏิบัติกันมาช้านานแล้ว หลังจากเก็บเกี่ยวก่อนที่จะนำข้าวขึ้นเก็บในยุ้งข้าว และจะแบ่งข้าวเปลือกส่วนหนึ่งตามกำลังศรัทธานำมากองรวมกันที่วัด ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่าการกุ้มข้าว นั้นเอง
ด้าน นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกชื่นชม และมองเห็นคุณค่าประเพณีท้องถิ่นของชาว ต.คลีกลิ้ง และชาว อ.ศิลาลาด เป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ตนยังพบเห็นบรรดาเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาว ต่างนำข้าวเปลือกใส่กระสอบมาร่วมในงานจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี อยากให้ทุกชุมชนทุกท้องถิ่น หาแรงยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันไว้ จะได้เพิ่มพลังความสามัคคีในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน