ผวจ.บึงกาฬ ให้โอวาทนักกีฬาตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

วันนี้ (1 มี.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยมีนายมนัส มะเส ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ พร้อมหัวหน้าส่วนราขการจังหวัดบึงกาฬ อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ และนักกีฬา ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมรับฟังโอวาท
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้ให้ขวัญ กำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติการแข่งขันตามกฎกติกา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ มีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงขอให้เดินทางปลอดภัย ได้รับชัยชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ รับเหรียญรางวัล และนำชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดบึงกาฬ