เลย (ชมคลิป) จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย ลุ่มแม่น้ำโขง กิจกรรม สวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง Mask Festival 2022


เมื่อเวาลา 18.30 น.วันที่ 28 ก.พ.65 ที่ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแถงข่าวการ จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย ลุ่มแม่น้ำโขง มีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชียงคาน รูปแบบ Sandbox เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอเชียงคาน และต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จังหวัดเลย จะผ่านพ้นวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19 ไปพร้อมๆ กัน
นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย ลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดเลย กิจกรรม: สวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยมิติทางวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ งานด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมทำงาน วัฒนธรรมทำเงิน และวัฒนธรรมทำดี” ในรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเป็นการนำเสนอผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การถ่ายองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงผลงานด้านศิลปะ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมสมัย โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /