เลย(ชมคลิป)เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดงาน “ประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา สืบสานการทำธุง ชมหุ่นฟางที่นาอ้อ” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ชุมชน


ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย อำเภอเมืองเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จัดงาน “ประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา สืบสานการทำธุง ชมหุ่นฟางที่นาอ้อ” นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนร่งวมงาน
นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ สมัยก่อนไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากนัก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2552 โดยชาวบ้านนาอ้อ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ได้ทำการฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อขึ้นอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ เรื่อยมาจนถึงการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี บุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ อันเป็นอัตลักษณ์ในชุมชนสืบทอดต่อกันไป
ในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกวดซุ้มข้าวจี่ จำนวน 10 ชุมชน การประกวดเทพีข้าวจี่ การประกวดเทพธิดาสูงวัย การประกวดรีวิวประกอบเพลง ชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และเชิญชิมข้าวจี่ ข้าวแดกงา แวะชมหุ่นฟางที่นาอ้อ และเน้นให้มีการพูดจาภาษาเลย เพื่อเป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชาวบ้านนาอ้อ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ในฐานะหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดเลย
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าชมงานยังสามารถรับประทานข้าวจี่ (ข้าวเหนียวย่าง) ข้าวแดกงา ชมธุงสีสันต่างๆ และชมหุ่นฟางยักษ์รูปทรงต่างๆ ที่ตั้งอยู่ บริเวณจัดงาน เน้นการพูดจภาษาไทเลย เพื่อดำรงอัตลักษณ์ของชาวบ้านนาอ้อ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ในฐานะหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดเลย ซึ่งการจัดงานมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย