อุดรธานี – ชื่นชมโรงเรียนบ้านเชียงแหวกุมภวาปีต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ชื่นชมโรงเรียนบ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี เป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 เผยหวังชูเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ เตรียมขยายไปทุกแห่งในโรงเรียนกว่า 200 แห่งในเขตรับผิดชอบ

ที่โรงเรียนบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานในการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดฯ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวและกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ.ประจักษ์ศิลปาคมจำนวน 16 แห่งเข้ารับครั้งนี้ โดยมีนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสนธยา อุดชาชน ประธานกรรมการสถานศึกษา.รร.บ้านเชียงแหว,นายไมตรี กุสโร ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงแหว และคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนบ้านเชียงแหว เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 190 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คนอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น อาคารเรียนสะอาดสดใส มีการจัดสถานห้องเรียนให้สะอาดน่าเรียนแม้จะในช่วงระบาดโควิด มีการฝึกทักษะอาชีพ เช่น ช่างประดิษฐ์ ช่างฝีมือ หรือช่างเชื่อมให้นักเรียนเรียนจบออกไปแล้วสามารถมีอาชีพติดตัวได้เลย ส่วนขยะภายในโรงเรียน มีสถานที่จัดเก็บเรียบร้อยตั้งเป็นขยะเปียกขยะแห้งและธนาคารขยะให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และที่สำคัญทางชุมชนทั้งผู้นำชุมชนและผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาให้คำปรึกษาและพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่โรงเรียนบ้านเชียงแหวเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึงโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนสะอาดปลอดภัย น่าเรียนน่าอยู่ เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา เอื้อต่อการเรียนทำให้เรียนแล้วเด็กๆ เรียนแล้วมีทักษะและมีความสุข ครูก็มีความสุขไปด้วยรวมถึงผุ้ปกครองก็ดีใจด้วยที่เห็นลูกหลานเขามีโรงเรียนที่ดีน่าเรียนน่าอยู่ และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ตอนนี้เรามีโรงเรียนต้นแบบแล้ว 9 แห่ง และอย่างมาวันนี้เราอยากให้ผู้บริหารของแต่ละแห่งได้พากันมาพูดคุยกันเพื่อจะขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรจะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในศตวรรษที่ 21 โดยแต่ละแห่งขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนต้นแบบคุณภาพของชุมชน โดยมีแผนพัฒนาไปโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบกว่า 200 แห่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป