จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 93 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 5 ราย กระจายทุกพื้นที่ มีผู้เสียชีวิตอัตราสูง วันนี้เพิ่ม 2 ราย


วันที่ 2 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร โอกาสต่อไปแถลงสัปดาห์เว้นสัปดาห์
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 2 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 88 ราย วันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 2 รายเสียชีวิตสะสม 12 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,167 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 855 ราย หายป่วยแล้ว 3,300 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,530 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 50 ราย มีอำเภอเมือง 4 ราย อำเภอปากชม 2 ราย อำเภอนาด้วง 7 ราย อำเภอวังสะพุง 22 ราย อำเภอภูเรือ 1 ราย อำเภอภูกระดึง 3 ราย อำเภอท่าลี่ 3 ราย อำเภอภูหลวง 6 ราย อำเภอนาแห้ว 1 ราย และอำเภอเอราวัณ 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 93 ราย ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 88 ราย
Cluster งานบุญร้อยวัน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จำนวน 12 ราย Cluster ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จำนวน 18 ราย Cluster บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จำนวน 2 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 56 ราย ดังนี้ อำเภอนาด้วง จำนวน 8 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 4 ราย อำเภอปากชม จำนวน 4 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 6 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 3 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 5 ราย อำเภอภูเรือ จำนวน 2 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 3 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 21 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 838 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 17 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 419,480 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 392,135 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

Related posts