จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 96 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 28 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 96 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,977 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 881 ราย หายป่วยแล้ว 3,086 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,664 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 119 ราย มีอำเภอเมือง 23 ราย อำเภอปากชม 17 ราย อำเภอนาด้วง 13 ราย อำเภอวังสะพุง 26 ราย อำเภอด่านซ้าย 2 ราย อำเภอท่าลี่ 6 ราย อำเภอภูกระดึง1 ราย อำเภอภูหลวง 14 ราย อำเภอนาแห้ว 4 ราย และอำเภอเอราวัณ 13 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสารารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC] สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coVI0-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 96 ราย ข้อมล ณ วันจันทร์ ที่ 28 กมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ติดเชื้อในจังหวัด 96 ราย
Cluster ป้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จำนวน 51 ราย Cluster โรงงานผลิตลูกขึ้นในตำบลรีสงคราม อำภอวังสะพุง จำนวน 12 ราย Cluster ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จำนวน 8 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 25 ราย ดังนี้ อำภอปากขม จำนวน 10 ราย อำภอด่านซ้าย จำนวน 5 ราย อำภอวังสะพุง จำนวน 4 ราย อำภอหนองหิน จำนวน 6 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 858 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 23 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 418,245 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 391,577 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย