หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ณพลฯนั่งเก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อีกสมัย


พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนจังหวัดหนองบัวลำภู หลุดพ้นจากอันดับท้ายๆของประเทศต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องลีลาวดี ภูฟ้ารีสอรท์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยนายณพล เชยคำแหง รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมใหญ่ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู และประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

สำหรับผลการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชุดใหม่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เสนอชื่อนายณพล เชยคำแหง ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อีก 1 วาระ โดยในที่ประชุมไม่มีใครเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น และเสียงข้างมากเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายณพล เชยคำแหง ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับความไว้วางใจนั่งเก้าอี้ตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู วาระปี 2565-2567 อีกหนึ่งสมัย

โดย นายณพล เชยคำแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจอีกสมัย ตนจะทำดีที่สุด สิ่งใดที่ได้ทำโครงการค้างไว้จะสานทำต่อไป กิจกรรมใหม่จะประสานต่อถึงแม้นว่าที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด จะทำให้การผลักดันหลายโครงการ ยังมีปัญหาแต่ภารกิจทุกอย่างดำเนินการต่อให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้ประชาชนคนหนองบัวลำภู จะได้เติบโตในด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับภารกิจเร่งด่วนที่จะรีบดำเนินการต่อจากนี้ไปคือการเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในพื้นที่เข้ามาเป็นสมาชิกและร่วมผลักดันนโยบายร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างงานสร้างอาชีพให้คนหนองบัวลำภู มีงานทำ มีรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะขับเคลื่อนให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนจังหวัดหนองบัวลำภูโดยการร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชุดใหม่ พร้อมฝากแนวคิดแนวทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เจริญขึ้นควบคู่ไปกับการที่เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และขยับรายได้ของจังหวัดหนองบัวลำภูให้หลุดพ้นจากอันดับท้ายๆของประเทศต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts