หนองบัวลำภู – อำเภอศรีบุญเรือง เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว)หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากผลตรวจ ATK มากกว่า 55 ใน 2 วัน

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว)หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากผลตรวจ ATK มากกว่า 55 ใน 2 วัน นายอำเภอสั่งการเพื่อควบคุมโรค จากกรณีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในตลาดสดณัฐพงษ์ (ซูเดช)รวมถึงตลาดนัด ในขณะที่ รพ.ศรีบุญเรือง เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้พร้อมแล้ว

วันนี้(6 กพ.65)ผู้สื่อข่าวรายว่าหลังจากพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อนในตลาดณัฐพงษ์ (ซูเดช)ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา รวมถึงตลาดนัดด้วย หลังพบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 11 ราย และผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ จำนวน 44 ราย รวม 55 ราย นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรืองได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที

อำเภอศรีบุญเรือง จึงให้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกใบกักตัวตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงและครอบครัว มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และตลาดณัฐพงษ์ (ซูเดช) ดังกล่าวเป็นพยาน ให้สาธารณ์สุขอำเภอ แจ้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ Communicable Disease Controlunit (CDCU) ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่กลุ่มผู้เสี่ยงสูงและครอบครัวครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

หากผลการตรวจเป็นบวกให้ดำเนินการนำเข้าสู่ระบบการรักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในขณะเดียวกันขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารตำบล เจ้าของตลาดณัฐพงษ์ (ซูเดช) ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม กลุ่มเสี่ยงสูงและครอบครัว ปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งกักตัวตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด หากพบเห็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ให้รายงานนายอำเภอเพื่อทราบและดำเนินตามกฎหมายต่อไป

และให้เจ้าของตลาดสดณัฐพงษ์ (ซูเดช) ให้ปิดตลาดสดเป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting) และต้องผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 2 Plus ในขณะเดียวกันล่าสุดเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดตลาดสด และกับกับติดตามให้ตลาดสดณัฐพงษ์ (ชูเดช) ร่วมกับกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง แล้ว ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting)เพื่อควบคุมพื้นที่การแพร่เชื้อแล้ว

ด้าน พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ผอ.โรงพยาบาลศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีบุญเรือง เตรียมพร้อมในการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่ม 608 เป็นอันดับแรก และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ขอเตือนประชาชนทุกคนควรปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในช่วงนี้โดยเฉพาะต้องปฏิบัติตนด้วยการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล

รวมถึงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสูง ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพราะจากสถิติคนติดเชื้อในพื้นที่ของอำเภอศรีบุญเรือง มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าจากตัวเลขผลการตรวจATK น่าจะมากกว่า 55 ราย และต้องจำกัดพื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว)สำหรับประชาชนทั่วไปต้องระวังในการเข้าไปพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก รวมทั้งการรับเปิดปากรับประทานอาหาร ควรงดรับประทานอาหารนอกบ้าน การสวมหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาด ขณะที่ผู้พบติดเชื้อเป็นหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุใน รพ.ขณะนี้

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู