เลย(ชมคลิป)มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกรใหญ่ที่สุดในโลก

มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมกรใหญ่ที่สุดในโลกพร้อม พิธีพุทธาภิเษกพระมหาจักรพรรดิและพระแก้วมรกต
ที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรม ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรม เป็นประธานพิธีบวงสรวง สมโภชองค์มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พร้อมพุทธาภิเษกพระมหาจักรพรรดิ และ พระแก้วมรกต โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พอ.ประเสริฐ สิงขรเขียว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 เลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ห้างร้าน ประธานมูลนิธิฯในเครือมูลนิธิสว่างฯจากหลายจังหวัด พุทธศาสนิกชน แขกผู้มีเกียรติ ในการนี้มีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ และนายพรศักดิ์ เจียรณัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเลยให้เกียรติมาร่วมพิธี
โดยเมื่อเวลา 07.30 น.มีพิธีสวดบูชาตามพิธีจีน ต่อมาเป็นพิธีตักบาตร และ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีบวงสรวงสมโภชองค์มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีพุทธาภิเษกองค์พระมหาจักรพรรดิและพระมกั่วมจกด ตามลำดับหลังเสร็จพิธี เป็นการรับเหรียญที่ระลึกองค์มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร ที่ปลุกเสกในพิธี แจกจ่ายให้กับแขกผู้มาร่วมงาน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างคีรีธรรมทุกคน รวมทั้งผู้มีจิตศรัธรานำอาหาร และเครื่องดื่มมาออกโรงทาน บริการแก่ผู้มาร่วมงาน
นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรมเปิดเผยว่า มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก หล่อด้วยทองเหลือง 100 ตัน ความสูง 32 เมตร กว้าง 18 เมตร ถือเป็นปูชนียศักดิ์สิทธิ์ ทรงอิทธิฤทธิ์ ปราบมารไม่มีกิเลศเภทภัย ทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข เป็นมหากุศล ให้ชาวพุทธสักการะบูชา ให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข
โดยเมื่อวันที่ 15 มี.ค.63 มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เบิกพระเนตรมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร และ 18 พระอรหันต์ โดยพระธรรมาจารย์ ดร.เสกกวงเซง พระอาจารย์ใหญ่ตำหนักโชคชัย 4 ประกอบพิธีบรรจุดวงประทีปและปิดแท่นประทับ ร่วมกันประกอบพิธีปิดทองฐานดอกบัว มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย