จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 71 ราย นอกพื้นที่ 4 รายในพื้นที่ 67 ราย มีหลายคลัสเตอร์ที่ควบคุมเข้มงวด


วันที่ 17 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 17 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 71 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,250 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 484 ราย หายป่วยแล้ว 4,721 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 582 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 26 ราย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอเชียงคาน 6 ราย อำเภอวังสะพุง 5 ราย อำเภอเอราวัณ 13 ราย และอำเภอภูหลวง 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 71 ราย ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 67 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 22 ราย Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกคู่ อ.เมือง จำนวน 8 ราย Cluster อำเภอวังสะพุง จำนวน 3 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 34 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 438 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 45 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 368 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 712 เตียง เหลือ 995 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 402,467 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 362,792 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย