ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ นักรบสีน้ำเงิน ช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงส…

Read More

นักรบสีน้ำเงิน ช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อน ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย ผู้บังคับหน่วยพัฒนา…

Read More

“นักรบสีน้ำเงิน ช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อน ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ”

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย ผู้บังคับหน่วยพัฒนา…

Read More

พ่อเมืองอำนาจฯมอบสิ่งของช่วย ปชช.ประสบวาตภัย พร้อมส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นพค.51 ฯ ให้กับประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำเหล่ากาชาด ส่วนราชการและทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และ…

Read More

“กองบัญชาการกองทัพไทย” ส่ง “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” นักรบสีน้ำเงิน นพค.51 ฯ ช่วยภัยหนาว ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ ให้กับราษฎร และผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูง…

Read More