“กองบัญชาการกองทัพไทย” ส่ง “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” นักรบสีน้ำเงิน นพค.51 ฯ ช่วยภัยหนาว ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ ให้กับราษฎร และผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลภายในหน่วย นำผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ ไปมอบให้กับราษฎร และผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว และมีความต้องการผ้าห่มกันหนาว โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก ณ ในพื้นที่ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประสบกับความหนาวเย็น โดยมีอุณหภูมิลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส เฉลี่ยอยู่ที่ 12 – 15 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน จากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทางหน่วยทหารบัญชาการทหารพัฒนา จึงต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีทหารยืนเคียงข้างพร้อมดูแล

พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูล กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ของสภาพอากาศปัจจุบันที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบทั่วประเทศ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทางกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมอบนโยบายการช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ฯ (นพค.) ซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน”