ขอนแก่น(ชมคลิป)ธุรกิจบันเทิงภาคสนามเมืองหมอแคนยื่นหนังสือถึงพ่อเมืองขอความชัดเจนบางพื้นที่เล่นได้ในช่วงโควิดระลอกสอง

กลุ่มผู้ประกอบการศิลปิน หมอลำ นักดนตรี แดนซ์เซอร์ เวทีเครื่องเสียง รถแห่ บุกยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอความช่วยเหลือและความชัดเจนหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เจ้าภาพที่จ้างขอคืนเงินงดการแสดงเพราะถูกสั่งห้าม ในขณะที่บางพื้นที่สามารถจัดได้

           วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสาว จงถนอม สืบสิงห์ นักร้องอิสระ พร้อมด้วยตัวแทนหมอลำ นักดนตรี แดนซ์เซอร์ ผู้ประกอบการเวทีเครื่องเสียง และรถแห่ กว่า 10 ราย เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนแปลง หาแนวทางแก้ไขผ่อนปรนการจัดกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าภาพที่จัดงานขอยกเลิกสัญญางานและขอเงินมัดจำคืน ไม่สามารถจัดงานเพื่อทำการแสดงได้ทำให้ขาดรายได้ได้รับความเดือดร้อน โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดภารกิจในพื้นที่จึงได้มอบหมายให้ นาย วชิระ อักษร เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือแทน

         นางจงถนอม สืบสิงห์ นักร้องอิสระ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือในวันนี้ว่า ทางกลุ่มผู้ประกอบการศิลปินทั้งหมอลำ นักร้อง นักดนตรี แดนซ์เซอร์ ผู้กอบการเวทีเครื่องเสียง ผู้ประกอบการรถแห่ ได้รับความเดินร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่นี้อย่างหนัก ขาดรายได้จากการแสดง เนื่องจากเจ้าภาพที่จ้างงานขอยกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำคืน เพราะในหลายพื้นที่ผู้มีอำนาจไม่ให้จัดการแสดงซึ่งใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บางสถานที่จัดได้ บางสถานที่ไม่ให้จัด ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าภาพบอกว่าขอนุญาตจัดงานจากผู้มีอำนาจในการอนุญาตไม่ได้ ทำให้เราถูกยกเลิกงานไปด้วย โดยให้เหตุผลว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นไม่ให้จัดงาน ซึ่งที่ผ่านมาเรามีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการมาโดยตลอด และเท่าที่ทราบนั้น ทางจังหวัดไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดงานแต่เป็นการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้จึงได้รวมตัวกันเข้ามายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือแนวทางแก้ไขและขอความชัดเจนจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้กลุ่มศิลปินแขนงต่างๆได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และกลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มศิลปินขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซึ่งมีสมาชิกไม่เกิน20-30 คน ไม่ได้เป็นกลุ่มศิลปินขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมากถึง 200-300 คน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกลุ่มเองก็มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะเราก็กลัวเหมือนกับทุกๆคน และกลัวว่าจะไม่มีรายได้จากอาชีพศิลปิน

        นางจงถนอม ยังบอกอีกว่า ที่ทุกๆคนมาในวันนี้สิ่งสำคัญคืออยากให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชี้ชัดถึงมาตรฐานในการให้จัดการแสดงภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ชัดเจน ซึ่งพวกเราทุกคนพร้อมที่จะทำตามอย่างเคร่งครัด เพียงแค่ขอให้เราได้มีงานทำ มีรายได้บ้าง เพราะตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และที่ผ่านมาทางกลุ่มของเรามีการปฏิบัติตามที่ทางราชการบอกอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การตรวจคัดกรองคนในวง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเราทำตามอย่างเข้มงวดทั้งหมด ในวันนี้จึงได้รวมตัวกันมาเพื่อขอความชัดเจนในการจัดการแสดงเป็นมาตรการที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมด เช่นการควบคุมคน จำกัดจำนวนผู้เข้าชม จำกัดสถานที่ให้เป็นการแสดงส่วนบุคคล หรือสิ่งอื่นๆภายใต้มาตรการป้องกันเพียงขอแค่ให้ทุกคนได้มีงานได้มีรายได้ ทุกคนพร้อมทำตามอย่างเข้มงวด เพราะงานของกลุ่มพวกเราไม่ได้มีจัดทุกวันมีแค่เป็นช่วงตามประเพณีเท่านั้น

             ด้านนายวชิระ อักษร เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมที่รับหนังสือแทน กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือก็จะส่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตามขั้นตอนต่อไป.