พ่อเมืองอำนาจฯมอบสิ่งของช่วย ปชช.ประสบวาตภัย พร้อมส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นพค.51 ฯ ให้กับประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำเหล่ากาชาด ส่วนราชการและทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือที่ให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย และเป็นประธานในการส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นพค.51 ฯ ให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลภายในหน่วย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

หลังจากที่หน่วยได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน และในโอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา และ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ให้กับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา และ ที่ว่าการอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ