มหาสารคาม(ชมคลิป) แถลงผลสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

แถลงผลสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์มุ่งสู่การขับเคล…

Read More