ขอนแก่น – โรงไฟฟ้าน้ำพอง จัดฟุตบอลเยาวชน เปิดให้ชุมชนรอบโรงงานส่งทีมร่วม

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี “โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาฟุตบอ…

Read More