อุบลราชธานี – “N Health” จับมือ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

“N Health จับมือ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ยกระดับประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ และการให้บริการทางการแพทย์


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Healh (เอ็น เฮลท์) บริษัทชั้นนำในธุรกิจ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ในเครื่อ BDMS ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา “N Health Pathology Laboratory” ณ บริเวณชั้น B อาคาร C โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี หวังเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ให้มีความรวดเร็ว และแม่นยำ พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทข์ภายในจังหวัดอุบลราชธานีให้ดียิ่งขึ้น

คุณมาลินี บุญกอ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำภาคอีสาน และภาคตะวันออก บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์ แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Healh) เปิดเผยว่า “N Health (เอ็น เฮลท์) คือผู้ให้บริการค้านการสนับสนุนทางการแพทย์ และธุรกิจ โรงพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลชั้นนำครอบคลุมการให้บริการมากกว่า 50 สาขา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เราเชื่อว่าการมีสุขภาพดีนั้น ต้องเริ่มที่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จึงจะวางแผนดูแล รักษา หรือป้องกันได้อย่างเหมาะสม

โดย N Heal มีพันธกิจที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่โรงพยาบาล และองค์กรด้านสุขภาพของประเทศไทยด้วยบริการห้องปฏิบัติการขั้นสูง รวมไปถึงงานปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพสูง และทีมวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางการแพทข์ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น ศูนย์รวมแพทข์เฉพาะทางที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็งที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาจึงเกิดเป็นความร่วมมือกันในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา “N Health Pathology Laboratory” แห่งนี้ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค้านเซลล์วิทยา และชิ้นเนื้อ เพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ด้วยมาครฐานการบริการอย่างมืออาชีพที่สอดคล้องตามหลักวิชาการ


นายแพทย์ ธนุตม์ ถ้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา กล่าวเสริมว่า “โรคมะเร็งเป็นปัญหา สำคัญทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก จากสถิติทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 5%มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 8 หมื่นคน และมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 1. 5 แสนคนต่อปี ทั้งนี้ ตลอดระะเวลา 20 ปี

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย และยังไม่มีวัคชืนป้องกันที่ตอบสนองชัดเจน ซึ่งไม่สามารถรอรับการรักษาได้ จึงได้ร่วมมือกับ N Healdh เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้บริการทั้งภายใน โรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นั้น จำเป็นจะต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ และการที่มีห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา “N Health Pathology Laboratory” ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จะเป็นส่วนสำคัญในการวินิจฉัยที่รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบริการ หรือรักษาอย่างทันท่วงที ส่งผลถึงผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความแม่นยำของการวินิจฉัยเนื่องจาก N Health มีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านพาธิแพทข์อยู่จำนวนมาก และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงในแต่ละระบบของร่างกาย

เพราะฉะนั้นการรางานผลของทาง N Heath จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์ผู้รักษาอีกด้วย” จัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา “N Health Pathology Laboratory” ณ โรงพยาบาลมะเร็งชีวาการสนับสนุนค้านการสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิสตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้า โดย N Health และโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งห้องปฏิบัติการแห่งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัข และ โอกาสในการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยได้ในอนาคต