อุดรธานี-พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 …

Read More

อุดรธานี – ร.13 พัน.1 จัดกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหา…

Read More