ขอนแก่น–โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบน้ำดื่มบริจาคจาก บ.ซีเคซู (ประเทศไทย) จก.และโรงแรมราชาวดีฯ หนุนบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงนภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอ…

Read More

ชัยภูมิ(ชมคลิป)ปกครอง ชาวบ้าน จิตอาสาผนึกกำลังสร้างฝายชะลอน้ำหลังฝายเดิมแตกเสียหาย

จิตอาสา และชาวบ้าน 9หมู่ บ้าน ผนึกกำลังนำกระสอบทรายใส่ทรายเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บ…

Read More

ขอนแก่น-กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการปร…

Read More