ขอนแก่น–โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบน้ำดื่มบริจาคจาก บ.ซีเคซู (ประเทศไทย) จก.และโรงแรมราชาวดีฯ หนุนบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงนภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประกิต คำพิชิต รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทันตแพทย์หญิงเปมิศา เชษฐ์โชติศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันรับมอบน้ำดื่มบริจาคจาก บริษัท ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด (C K SHOES (THAILAND) CO., LTD) โรงงานผู้ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า และโรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เลขที่ 99 หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น น้ำดื่มขนาด 600 มล. จำนวน 100 แพ็ค และน้ำดื่มขนาด 350 มล. จำนวน 50 แพ็ค โดยมี นายจักรพันธ์ นาทันริ เป็นผู้แทนในการมอบ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่ต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งไว้คอยให้บริการประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยความขอบคุณยิ่ง.