ชัยภูมิ(ชมคลิป)ปกครอง ชาวบ้าน จิตอาสาผนึกกำลังสร้างฝายชะลอน้ำหลังฝายเดิมแตกเสียหาย


จิตอาสา และชาวบ้าน 9หมู่ บ้าน ผนึกกำลังนำกระสอบทรายใส่ทรายเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้าน ตะล่อมไผ่ได้ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยชาวบ้านกว่า200ครัวเรือน ที่ขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริริโภคในชุมชน หลังฝายเดิมที่เป็นฝายคอนกรีต ถูกน้ำจากฝายอาจารย์จื่อพังลงมาซัดเอาฝายในหมู่บ้านพังเสียหายวอนภาครัฐเร่งช่วยเหลือเพราะชาวบ้านต้องแบกรับภาระในด้านต่างๆมากมาย
ขณะเดียวกันวันนี้ ชาวบ้านตำบลโคกสะอาดจึงได้ร่วมแรงร่วมใจ นำกระสอบทรายใส่ดินแล้วน้ำไปสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ก่อนในเบื้องต้น ณ.บริเวณ ฝายชะลอน้ำสะพานบ้านตะลอมไผ่ ม.1 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมีจิตอาสาฝ่ายปกครองและชาวบ้านจำนวนมากที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้
ด้านนายหนูกัณฑ์ จันณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะลอมไผ่ เผยว่า เดิมทีฝายดังกล่าว เคยเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ผลิตประปาให้ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนได้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค และใช้เพื่อการเกษตร แต่เมื่อช่วงพายุที่ผ่านมาทำให้ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ฝายอาจารย์จื่อที่สร้างกั้นภูเขาสามธรรมาสและภูเขาหินเหล็กไฟ ขาดพังเสียหายไหลลงมาซัดฝายชะลอน้ำที่บ้านตะลอมไผ่แตกแตกพังเสียหายชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำที่จะน้ำไปผลิตน้ำประปาวันนี้ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจนำกระสอบมาบรรจุทรายสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาไปก่อนในเบื้องต้น พร้อมวอนภาครัฐให้ช่วยเข้ามาดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝายที่แตกในครั้งนี้ด้วยเพราะชาวบ้านต้องแบกรับภาระหนี้สินทาง ธกส.มามากแต่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเช่นนี้หากภาครัฐไม่เข้ามาช่วยเหลือไม่รู้จะหาอะไรไปใช้หนี้ต่างๆ

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ