ขอนแก่น (ชมคลิป) เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งตรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย จากกระแสไฟฟ้ารั่วช่วงฤดูฝน

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เร่งตรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย จากกระแสไฟฟ้ารั่วช่วงฤดูฝน พบเสาไฟฟ้าส่องสว่างหลายจุดสายไฟฟ้าเปลือยหวั่นเกิดอันตราย สั่งเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขทันที

            20 ก.ย. 65 นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย จากกระแสไฟฟ้ารั่ว รวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าหมู่บ้านถาวร ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังเมื่อปีที่ผ่านมา และขณะนี้ระดับน้ำจากลำนี้ชีมีระดับสูงขึ้นและเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังเหมือนปีที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งสำรวจสุดเสี่ยงที่จะเกิดกระแสไฟรั่ว จากการตรวจสอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน พบว่าฝาผิดช่องเก็บสายไฟถูกเปิดทิ้งไว้ และสายไฟฟ้าเปลือยบางจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและกระแสไฟรั่ว เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือตรวจวัดกระแสไฟพร้อมทั้งใช้ฉนวนหุ้มสายไฟพร้อมจัดเก็บให้อยู่ในสภาพปลอดภัย  สาเหตุอาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วไม่ดำเนินการจัดเก็บสายไฟให้อยู่ในสภาพปกติ โดยเสาไฟฟ้าส่องสว่างเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอุบัติภัยจากไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าดูดที่อาจทำให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและเร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายและโคมไฟสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้ารั่วช่วงฤดูฝน รวมถึงการตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบไฟถนนในจุดที่น้ำกำลังจะท่วมถึง พร้อมวางแนวทางป้องกัน แก้ไขเหตุการณ์กรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นการเร่งด่วน