หนองบัวลำภู(ชมคลิป)แม่เมืองลุ่มภู ห่วงใยชาวบ้านเร่งสำรวจความเสียหายอุทกภัย ขณะที่ชาวนาลุยเกี่ยวข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์

แม่เมืองลุ่มภู ห่วงใยชาวบ้านเร่งสำรวจความเสียหายอุทกภัย ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น ลุยคอเกี่ยวข้าวบอกเป็นภัยธรรมชาติจังหวัดอื่นๆหนักกว่านี้ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมอพยพ หากน้ำท่วมถึง

ผู้สื่อข่าวได้รับเปิดเผยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ หนุนสูงประกอบกับปริมาณการระบายน้ำที่ออกทางประตูระบายน้ำน้อยกว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้าอ่าง ทำให้ชาวบ้านเหนือเขื่อนในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร น้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน และบ้านพักอาศัย
ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่ทำการปกครองอำเภอ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ฯลฯ เร่งสำรวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งทางด้านพื้นที่ทางการเกษตร ปศุสัตว์ ที่พักอาศัย และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรุปรายงานและให้การช่วยเหลือตามลำดับอย่างเร่งด่วนต่อไป
โดยในเบื้องต้นจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ปภ.หนองบัวลำภู ปค.อำเภอโนนสัง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์ (กฟผ.)นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ในพื้นที่บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลโนนสัง และ ที่บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง รวม 83 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม แล้ว พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ใกล้ชิด หากเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ใดให้เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคน
ขณะเดียวกัน นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง พร้อม นายเพทาย จรกระโทก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโนนสัง เกษตรอำเภอโนนสัง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพทั่วไปของปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น บริเวณถนนสายโนนสัง-เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นคูกั้นน้ำบ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยพบเห็นชาวบ้านร่วม 20 กว่าคนช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวลุยน้ำก่อนที่จะไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงน้ำท่วมขัง พร้อมช่วยกันพลิกฟื้นมัดข้าวตากแดดกันความชื้นบริเวณริมถนน

จากนั้น นายเพทายฯปลัดอาวุโสอำเภอโนนสัง และ นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านไร้ที่อยู่อาศัยชาวบ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จำนวน 10 ครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพของ กฟผ.ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และกำชับให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ประชาชนเฝ้าติดตามระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยลำดับ พร้อมอพยพ หากน้ำท่วมถึง และในเวลาต่อมา นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงควายบ้านโนนภูทอง ตำบลโนนสัง ที่ต้องอพยพวัวควายขึ้นมาที่สูงส่วนอาหารสัตว์ก็หายากลำบากเนื่องจากไม่สามารถเก็บเกี่ยวหญ้ามาให้วัวควาย กินในช่วงนี้ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำฟางหรือหญ้าให้ควายกินในขณะที่น้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงที่เคยปล่อยเลี้ยงกินตามธรรมชาติ

ด้านนางทองเรียบ อินทะชัย บ้านเลขที่ 38 หมู่ 7 ชาวนาบ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง กล่าวความรู้สึกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองที่มีที่ทำนาทั้งในและนอกเขตขื่อนอุบลรัตน์ ร่วม 10 ไร่ จากสภาพน้ำท่วมที่นาร่วม 3 เมตรจากสภาพที่เห็นการน้ำท่วมนาขณะที่ข้าวกำลังจะใกล้เก็บเกี่ยว เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พบเห็นทั่วๆไป ถ้าหากปีไหนมีฝนตกมามากจนเป็นฤดูน้ำหลากในภาคอีสาน และหลายจังหวัดทั่วทุกภาคที่ได้รับผลกระทบเป็นเรื่องของธรรมชาติ อย่างที่นี่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว สำหรับน้ำท่วมที่ไร่นาเป็นวิถีชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากปีไหนน้ำท้ายเขื่อนอุบลรัตน์เออท่วมคันกั้นน้ำเข้ามาก็ต้องลุยคอเกี่ยวข้าว เป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตของชาวบ้านโสกจานไปแล้ว

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดน้ำท่วมในปีนี้ จะพบเห็นชาวบ้านที่นี่ต้องลุยคอเก็บเกี่ยวข้าวในขณะที่น้ำลึกร่วม 2 เมตร ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกและความทุกข์ยากลำบากแต่เพียงใด เพราะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ ที่เห็นจังหวัดอื่นๆก็ได้รับความเสียหายมากกว่าพื้นที่ของบ้านเรา เพียงแต่ปีนี้น้ำมาเร็วจึงเก็บเกี่ยวไม่ทันเท่านั้นเอง ส่วนการช่วยเหลือก็เรื่องที่หน่วยราชการจะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เหมือนๆกันอยู่แล้ว ส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ก็เปลี่ยนไปเกิดอาชีพใหม่หาปลาขายทำรายได้เข้ามาทดแทน
ด้ายนาย อำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับความช่วยเหลือที่ส่วนราชการจะให้ความช่วยเหลือกรณีทำการเกษตรในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์ ว่าถ้าอยู่ในเขตการไฟฟ้า ที่ทางการไฟฟ้าจะจ่ายค่าเวนคืนแล้วแต่เกษตรกรไปเช่าที่การไฟฟ้าเพื่อทำการเกษตรจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย สำหรับผลผลิตยังเก็บเกี่ยวได้อย่างนี้ ตามระเบียบจะไม่สามารถช่วยเหลือชดเชยเป็นเงินสดตามระเบียบกระทรวงการคลังได้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู