เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด”คนนครอุบล ไม่ทอดทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เม…

Read More