เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด”คนนครอุบล ไม่ทอดทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Local Quarntine) เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งภายในศูนย์ มีการจัดเตียงที่พักพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นรองรับผู้ใช้บริการศูนย์พักคอย สามารถรองรับได้กว่า 100 เตียง พร้อมทั้งติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศูนย์พักคอย ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าว่าสำหรับ ศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Local Quarntine) เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดตั้งเป็น “ศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Local Quarntine)เทศบาลนครอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ต้องมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ,ต้องเป็นผู้ที่ ผลตราจโควิดเป็นลบ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด (High risk) หรือผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ที่มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ในรายที่ไม่มีสถานที่กักตัวที่เหมาะสม หรือไม่สามารถแยกกักตัวออกจากครอบครัวหรือมีปัญหาค่าใช้จ่าย ,เป็นผู้ที่รักษาฯหายแล้วตามเผนการรักษาของแพทย์ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว ที่มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ในรายที่ไม่มีสถานที่ถักตัวที่เหมาะสมหรือไม่สามารถแยกกักตัวออกจากครอบครัว หรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายและผู้มีโรคประจำตัวต้องอยู่ในภาวะที่ควบคุมโรคได้ และต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดี