กาฬสินธุ์-ร่วมทำบุญสร้างศาลาอุโบสถวัดโนนไฮวนาราม


ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างศาลาอุโบสถ วัดโนนไฮวนาราม บ้านโคกกว้าง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ที่วัดโนนไฮวนาราม ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลไผ่ ร่วมทำบุญเครื่องอัฐบริขารและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมใจกันสมทบทุนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าฟ้า-ฝ้าเพดาน และพัดลม และก่อสร้างศาลาอุโบสถวัดโนนไฮวนาราม เพื่อใช้ในประกอบกิจของสงฆ์และสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโคกกว้าง และชาวตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สำหรับวัดโนนไฮวนาราม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 บ้านโคกกว้าง ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2484 แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นไฮตั้งอยู่สองต้น ชาวบ้านจึง เรียกกันว่า วัดโนนไฮ ตั้งแต่นั้นมา ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญสมทบทุนสร้างศาลาอุโบสถวัดโนนไฮวนารามในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 252,541 บาท